Donát János Dániel
Berzsenyi Dániel arcképe
(Berzsenyi Dániel portréja uniformisban )
Év: 
1817
Technika: 
Olaj
Anyag: 
Vászon
Méret: 
62 × 50 cm
Jelzés helye: 
Jelezve balra lent
Jelzés: 
Donát 1817
Kategória: 
Festmény
ID: 
000011
Publikálva: 

A művészet arca - A művészek arca. Szerk.: Fertőszögi Péter. Kovács Gábor Művészeti Alapítvány, Budapest, 2007. o. n. 

Reprodukálva: 

Nagyházi Galéria 8. aukciós katalógusa. Budapest, 1996., 297. kép
A Kovács Gábor-gyűjtemény / The Gábor Kovács Collection. Szerk.: Fertőszögi Péter – Kratochwill Mimi. Budapest, Vince Kiadó, 2004. 53. old
A művészet arca - A művészek arca. Szerk.: Fertőszögi Péter. Budapest, Kovács Gábor Művészeti Alapítvány, 2007. o. n.
Bakó Zsuzsanna: Donát János magyarországi német festő munkássága 1744-1830. Budapest, Mirio Bt., 2012. 61. old., 94. kép.
Vonzások és változások. 18-19. századi magyar festészet magángyűjteményekben. Kovács Gábor Művészeti Alapítvány, Budapest, 2013., [kat.32]

Publikus megjegyzés: 
Berzsenyi Dániel ezeket írta a képről:   "Édes Mátkám! Ecsémtől kaptam e festett arcképet, születésem napján lepett meg véle, én meg most kegyedet.Csókollak, ölellek. Dánieled"   "Hanem ezen portrait-m igen rosszúl van találva, midőn engemet olly izetlen, vizenyeges tekéntetű férjfiunak mutat, kinek Plátói keblébő1 nem néznék ki eggy odaiexaltatioju szivet. Elvéti egesz characteristikámat. 'S miként lehetett így el-rajzolni czifra dolmánomat 's philosophusi köpönyegemet, meg nem foghatom! Az illy kep-irónak jobb vólna el-vetni ecsetjit."

Hozzászólások beküldése