Sajtóanyagok

A Kovács Gábor Gyűjtemény Munkácsytól Tóth Menyhértig

Május 22-től a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány alapítójának, Kovács Gábornak közel 400 darabos, a magyar festészet történetét a 18. század elejétől a 20. század közepéig átfogó gyűjteményéből több mint 100 mű lesz látható a hódmezővásárhelyi Tornyai János Műzeumban.

Ahogyan minden jelentős magángyűjtemény, a Kovács Gábor Gyűjtemény is határozott karakterrel bír. A mecénás több mint két évtizede vásárol műalkotásokat azzal a céllal, hogy létrehozzon egy, az újkori magyar festészet történetét méltón képviselő gyűjteményt. A kollekció a 18. század elejétől napjainkig terjedő időszak művészetét öleli fel, és jelenleg mintegy négyszáz alkotásból áll. A képzőművészeti anyag fő irányvonalát a klasszikus szépségeszményt kifejezésre juttató, természetelvű tájfestészet remekei képviselik, melyekhez harmonikusan kapcsolódnak a más tematikát felvonultató alkotások. 

A kollekció kivételes értékű gyöngyszemei id. Markó Károly és Vaszary János húsz-húsz alkotása, de nem hiányoznak a gyűjteményből az igazán ritka kincsek sem, mint Mányoki Ádám, Munkácsy Mihály, Gulácsy Lajos vagy Csontváry Kosztka Tivadar képei, illetve  néhány olyan alkotás, amely a 20. század második felében vagy éppen napjainkban készült. Közülük is kiemelkednek Kondor Béla, Tóth Menyhért, Csernus Tibor és Péreli Zsuzsa munkái - e mesterekhez erős szellemi rokonság fűzi a gyűjtőt.

A kortársak közül egyedül Péreli Zsuzsa munkáit gyűjti tudatosan Kovács Gábor, akihez a szellemi rokonságon túl mély barátság is fűzi. Gobelinjei, kollázsai és akvarelljei önálló egységként reprezentálják a művésznő életművének teljes keresztmetszetét a gyűjteményen belül. Aequilibrium című alkotása az ég és föld között lebegő, a materiális világ és a szellemi értékek között egyensúlyt kereső angyalával szimbólumává vált a gyűjtő szépségre, harmóniára törekvő életszemléletének.

A jelenleg is folyamatosan gyarapodó Kovács Gábor Gyűjtemény számos hazai és néhány jelentős külföldi kiállítás után most szűkebb pátriájában, Hódmezővásárhelyen mutatkozik be egy olyan speciális válogatással, amely végigvezeti a látogatót a magyar festészet történetének talán legizgalmasabb fél évszázadán.

A tárlat az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tornyai János Múzeum közös szervezésében jött létre, és 2016. július 31-ig látogatható.

További információ: sajto@kogart.hu
 

A bolgár ex-elnök meghívására Szófiában a Kovács Gábor Gyűjtemény

Október közepétől a Bolgár Nemzeti Galériában láthatóak a Kovács Gábor Gyűjtemény legszebb darabjai. A kiállítás ötletét az ismert műgyűjtő Kovács Gábor barátja, Petar Sztojanov volt bolgár köztársasági elnök és felesége, Antonina Sztojanova vetette fel. Ők kezdeményezték, hogy a tárlat helyet kapjon a szófiai Nemzeti Galéria frissen felújított időszaki kiállítóterében.

A magyar festészet modernista törekvései a 20. század első felében – Válogatás a Kovács Gábor Gyűjteményből című, hamarosan nyíló tárlat 84 remekművet vonultat fel, a gyűjtemény legjelentősebb darabjait. Az alkotások felölelik a magyar festészet történetének a realizmustól a 2. világháborúig terjedő korszakát, vagyis az 1870-es évektől az 1930-as évek végéig tartó időszakot. A bolgár művészetkedvelők először láthatják majd egyebek közt Csontváry Kosztka Tivadar Titokzatos sziget című alkotását, Csók István, Egry József, Ferenczy Károly, Gulácsy Lajos, Márffy Ödön, Mednyászky László, Rippl-Rónai József, Kádár Béla, Szőnyi István több művét, Vaszary János tizenhét legszebb festményét és sok más kiemelkedő alkotást. 

A kiállítás az 1956-os magyar forradalom ünnepségeivel egy időben nyílik majd a bolgár fővárosban, a megnyitó díszvendége az ex-elnökházaspár. A költségeket a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány és a Sztojanovék által létrehozott Értékek Alapítvány közösen állja, míg a helyszínt és a kiállítás fenntartását a szófiai Nemzeti Galéria biztosítja.

A Kovács Gábor Gyűjtemény most első alkalommal vendégeskedik külföldön, de a bulgáriai bemutatót remények szerint hamarosan újabbak is követik majd más országokban.

A kiállítás helyszíne:
National Museum of Bulgarian Fine Arts
1 Knyaz Alexander I Sqr., 1000 Sofia, Bulgaria

Megtekinthető: 2012. október 11. – december 2.

fotók: http://www.kogart.hu/letoltes/sajtoanyag/Szofia
sajto@kogart.hu
  

Megújult a Kovács Gábor Gyűjtemény kiállítása a KOGART-ban
QR-kódok és új honlap 

A Kovács Gábor Gyűjtemény legszebb darabjai láthatóak mostantól a KOGART Ház megújult, első emeleti kiállításán. A 18. század elejétől 1900-ig (Bogdány Jakabtól Csontváryig és Gulácsyig) tartó periódust felölelő anyag a korszak legkiemelkedőbb alkotásait vonultatja fel. Az elmúlt hónapokban számos fontos kép érkezett vissza különböző kiállításokról, egyebek között ezekben gyönyörködhet most a nagyközönség az Andrássy úton. A tervek szerint a kiállítás a jövőben rendszeresen megújul, hogy a korszak más jelentős alkotásait is bemutathassa majd.

A látogatók id. Markó Károly, Munkácsy Mihály, Paál László, Mednyánszky László, Gulácsy Lajos, Csók István, Csontváry Kosztka Tivadar és mások alkotásaihoz a KOGART-ban már QR-kódos tájékoztatást is kapnak. A kódok segítségével az okostelefonok 17 remekműről nyújtanak rövid művészettörténeti elemzést, illetve átirányítanak a Kovács Gábor Gyűjtemény honlapjára.

A kiállított művek mindegyike megtalálható ugyanis a gyűjtemény új honlapján (www.kovacsgaborgyujtemeny.hu), amely a magángyűjtemény teljes egészét feldolgozza. A hozzávetőleg 360 darabos kollekcióból legalább 250 muzeális értékű, a magyar kultúra szempontjából is kiemelkedő jelentőségű alkotás, ezek külön, diavetítés formájában is megjeleníthetőek. A művek feldolgozása tudományos igényű, megfelel a katalógusok elvárásainak, vagyis az adatokon túl tartalmazza minden egyes alkotásra vonatkozóan a provenienciát (a mű eredetét, korábbi tulajdonosait), a kiállításokat és a bibliográfiát. A honlap anyaga természetesen egy folyamatosan változó, bővülő adatbázis, hiszen rendszeresen előkerülnek eddig nem ismert adatok. A fejlesztés nem zárult le: a szerkesztők arra törekszenek, hogy mindig a legfrissebb és a legteljesebb állapotot mutassák be. 

A honlap a tudományos leíráson túl számos más szempontból is segítségére lehet a kutatóknak, érdeklődőknek, tájékoztatást nyújtva például arról, milyen kiállításokon szerepeltek vagy szerepelnek éppen a gyűjtemény képei, egyenként megnevezve a helyszíneket, és fotóval illusztrálva az azokon szereplő műveket 2004. április 20-ig visszamenőleg. A gyűjtő, Kovács Gábor ugyanis ezt a dátumot jelölte ki kezdőpontnak: ekkor vált a KOGART Ház és benne a Kedvenceim című tárlat megnyitásával, illetve az akkor kiadott albummal a nagyközönség számára is hozzáférhetővé a magángyűjtemény. 

A kezdeményezés ismereteink szerint mindeddig egyedülálló: Magyarországon ezidáig egyetlen magángyűjteményt sem tettek közzé ilyen színvonalon azzal a céllal, hogy a szakma számára megbízhatóan kutatható forrást, a laikus érdeklődők számára pedig élvezetes és könnyen hozzáférhető látnivalót nyújtsanak az internet segítségével.

 

A Kovács Gábor Gyűjtemény

Kovács Gábor másfél évtizede vásárol műalkotásokat azzal a céllal, hogy létrehozzon egy gyűjteményt, amely méltón reprezentálja az újkori magyar festészet történetét. Kollekciója a XVIII. század elejétől napjainkig terjedő korszak művészetét öleli fel, és jelenleg több mint kétszázötven remekműből áll.

Ahogyan minden jelentős magángyűjtemény, a Kovács Gábor Gyűjtemény is határozott karakterrel bír: híven tükrözi létrehozója gondolkodásmódját, érzés- és élményvilágát, művészeti érdeklődését. A természetközelben felnövő gyűjtő korán felfedezte az őt körülvevő világ szépségét, a benne rejlő teremtőerőt, és egyetemes értékeket keresve mindenkor a szépet és a jót kutatta. Gyűjteménye fő irányvonalát a klasszikus szépségeszményt kifejezésre juttató, természetelvű tájfestészet remekei képviselik, melyekhez harmonikusan kapcsolódnak a más tematikát felvonultató alkotások. A kollekció kivételes értékű gyöngyszemei id. Markó Károly és Vaszary János húsz-húsz alkotása, illetve Kádár Béla és Tóth Menyhért életművének válogatott darabjai.

A gyűjtemény szinte hiánytalanul reprezentálja a XIX. század romantikus, majd realista tájábrázolásától a nagybányai iskola plein air festészetén keresztül a XX. század első évtizedeinek különféle izmusaiba torkolló fejlődési ívet. A főművekhez szépen illeszkednek a kiegészítő alkotások, de nem hiányoznak az igazán ritka kincsek sem, mint például Mányoki Ádám, Munkácsy Mihály, Gulácsy Lajos, vagy Csontváry Kosztka Tivadar képei.
A jelenleg is folyamatosan gyarapodó Kovács Gábor Gyűjtemény a legrangosabb magyar magángyűjtemények sorába tartozik.

 

 Amennyiben Ön a sajtó képviseletében szeretne többet tudni a Kovács Gábor Gyűjteményről, küldje el nekünk nevét és a képviselt sajtótermék nevét a sajto@kogart.hu címre és mi felvesszük Önnel a kapcsolatot!